Yığın halinde gazeteler

Sponsorluklar

Sponsorluklar

İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak eski Doğu Alman anavatanlarından sürülen insanlarla dayanışmanın bir işareti olarak, Frankenberg ve Waldeck'in eski ilçeleri Bütow ve Pyritz kasabalarının sponsorluğunu üstlendi ve 1970'lerdeki bölgesel reformdan bu yana Waldeck-Frankenberg ilçesi tarafından devam ettirildi.

  • Pyritz

    Burada güzel bir şey yapıyoruz

  • Bütow

    Burada güzel bir şey yapıyoruz