Birkaç ciltlik hukuk koleksiyonu

Tüzükler ve Yönetmelikler

Tüzükler ve yönetmelikler

Waldeck-Frankenberg bölgesinin faaliyetleri, Avrupa, federal ve eyalet düzeyindeki yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, bölge yasası olarak adlandırılan bölge düzeyindeki yasal düzenlemelerle de belirlenmektedir. Bu, her şeyden önce, bölge konseyinin kabul ettiği tüzükleri içerir.


Genel yönetim


Finansal yönetim ve gayrimenkul


Güvenlik ve kamu düzeni idaresi, doğa koruma


Okul ve kültür yönetimi


Sosyal, gençlik ve sağlık yönetimi, spor bakımı


Kamu tesisleri - Atık yönetimi


Ekonomi ve ulaşım