Eller bilgisayar klavyesinin üzerinde, kalemler klavyenin yanında

OloV - Okuldan işe geçiş

Okuldan işe geçiş

Gençlerin nitelikli eğitimi gelecek için merkezi bir konudur. Waldeck-Frankenberg'in bir iş yeri olarak sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle okuldan işe geçiş, siyaset, şirketler ve okullar için önemli bir eylem alanıdır.

Hessen Eyaleti, gençleri mesleki eğitim yolunda destekleyen tüm faaliyetleri mantıklı bir şekilde bir araya getirmek için bölge çapında bir konsept geliştirdi: okuldan işe geçişte yerel yerleştirme çalışmalarının optimizasyonu, kısaca: OloV stratejisi. OloV çerçevesinde, okuldan işe geçişi şekillendirmekten sorumlu tüm kurumlar işbirliği yapmaktadır.