Ръце над компютърна клавиатура, а до нея лежат химикалки

OloV - Преход от училище към работа

Преход от училище към работа

Квалифицираното обучение на младите хора е основен въпрос за бъдещето. То допринася за устойчивото укрепване на Валдек-Франкенберг като място за бизнес. Ето защо преходът от училище към работа е важна област на действие за политиката, предприятията и училищата.

С цел да се обединят разумно всички дейности, които подпомагат младите хора по пътя им към професионалното обучение, провинция Хесен разработи концепция за цялата област: оптимизиране на местната работа по настаняване в прехода от училище към работа, накратко: стратегията OloV. В рамките на OloV си сътрудничат всички институции, отговорни за формирането на прехода от училище към работа.