На масата лежат много различни офис консумативи.

Регионално развитие

Регионално развитие

Местните инициативни групи от Валдек-Франкенберг са силна движеща сила в регионалното развитие и с подкрепата на европейското финансиране осигуряват постоянното по-нататъшно развитие на региона. Те формулират цели, разработват стратегии и ги записват в концепция за регионално развитие.

Въз основа на това във Валдек-Франкенберг се насърчават различни мерки, сред които например създаването на микропредприятия с цел създаване на работни места, създаването на микропредприятия в областта на туризма, проекти за предоставяне на обществени услуги или други проекти за оформяне на селските райони.

Програмата на ЕС LEADER (Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Économie Rurale) е важен инструмент за финансиране и представлява методически подход към регионалното развитие на селските райони. Финансираните проекти са разположени в така наречените "региони LEADER". През настоящия период на финансиране 2014-2020 г. в област Валдек-Франкенберг има три региона LEADER: Бургвалд-Едербергланд, Келервалд-Едерзее и Натурпарк Димелзее, които обхващат цялата област Валдек-Франкенберг и части от съседните области.


Изпълнение:

Не са открити услуги.

Видео: Какво е Лидер?