Ръце над компютърна клавиатура, а до нея лежат химикалки

Агенция за младежка заетост

Агенция за младежка заетост

Никой млад човек не трябва да бъде изгубен: Агенцията за младежка заетост (Jugendberufsagentur), създадена от окръг Валдек-Франкенберг заедно със съседния окръг Швалм-Едер, си е поставила за цел да обедини разнообразните и добри услуги за подкрепа на младите хора в прехода от училище към работа в окръга.

Споразумението за сътрудничество за единствената в Германия междуокръжна агенция за младежка заетост беше подписано през декември 2018 г. между окръзите, Държавния образователен орган, Агенцията по заетостта и бюрата по труда. Предисторията на това е, че макар и в двата окръга да има широк спектър от добра подкрепа за младите хора в прехода от училище към работа, сътрудничеството в рамките на този различен пейзаж от услуги все още е предизвикателство.

Със създаването на Агенцията за младежка заетост партньорите в сътрудничеството се ангажираха да поемат това предизвикателство. Младите хора вече не трябва да се разглеждат единствено в рамките на собствения им законов мандат, ако е необходимо. Вместо това трябва да се осъществява сътрудничество с онези участници, които в същото време са в контакт с даден млад човек, били са в контакт с него в миналото или ще бъдат в контакт с него в близко бъдеще. От това следва да се възползват най-вече младите хора със специални нужди от подкрепа по пътя към пазара на труда.