Заден изглед на ученик, жена е размазана на заден план

Социални услуги

Социални услуги

Служителите на социалната служба предлагат консултации, подкрепа и помощ на деца, юноши, млади хора и родители. Задачите са по-специално:

  • Консултации по образователни въпроси
  • Консултации за раздяла и развод
  • Консултации и подкрепа по въпроси, свързани с попечителство и достъп
  • Помощ в кризисни и конфликтни ситуации
  • Защита на деца и младежи / поемане на грижа
  • Подкрепа чрез започване на помощ за образование, помощ за млади хора, помощ за интеграция