тясна уличка с дъсчени къщи вдясно и направо в средата на снимката

Развитие на селото

Развитие на селото

В най-големия селски окръг на Хесен селата и по-малките градове са привлекателни и оживени места за живеене за цялото семейство, чийто социален, културен и икономически потенциал окръгът насърчава. Въз основа на насоките на провинция Хесен за насърчаване на развитието на селските райони в рамките на развитието на селата могат да бъдат финансово подпомагани различни общински и частни проекти.

От март 2023 г. заявленията за финансиране на развитието на селата вече няма да могат да се подават на хартиен носител, а единствено чрез онлайн портал за кандидатстване.


Цялата информация за финансирането:

Не са открити услуги.