десният показалец сочи часовник

Спешно повикване за дома

Спешно повикване за дома

Безопасен и самостоятелен живот в позната среда в напреднала възраст, при болест или увреждане - хората в напреднала възраст или със специални рискове за здравето получават подкрепа по проекта за спешни повиквания в дома. Защото е успокояващо да знаеш, че при спешен случай експертната помощ ще дойде бързо с натискането на един бутон.

Мобилният предавател за спешни повиквания в дома, който винаги носите на китката или на врата си, ви позволява да получите бърза помощ при спешен случай: с натискането на един бутон се установява гласова връзка с домашния център за спешни повиквания, който може да помогне бързо и конкретно - денонощно.