Бебе си играе с мобилен телефон

Педиатри

Педиатри

Педиатрите са специалисти в лечението на деца и юноши. Техните задачи включват, наред с другото, превенция и лечение на клинични картини и изследване на детското развитие. Началната страница на Асоциацията на лекарите от задължителното здравно осигуряване предоставя информация за подходящи практики.

Участие в изпити U

Прегледите за ранно откриване, т.нар. прегледи U, служат за откриване и лечение на заболявания или увреждания в ранен стадий. Прегледите U1, а често и U2 се извършват в родилния център. Следните U-изследвания се извършват от педиатъра. За целта се изискват следните документи:

  • Здравноосигурителна карта на детето
  • Брошура: U-изпити
  • Карта за ваксинация