Майка вдига бебето си

Семейни, здравни и детски медицински сестри

Семейни, здравни и детски сестрински грижи

Семейните, здравните и педиатричните медицински сестри са регистрирани здравни и педиатрични медицински сестри с допълнително обучение. Те съветват и подпомагат родителите при справянето, насърчаването на здравето и развитието, както и при оформянето на взаимоотношенията с детето. При специални нужди, като недоносени бебета, деца с нарушения в регулацията, болни деца и/или стресови житейски ситуации, те имат специализирани познания и познават други възможности за подкрепа. Притесненията и семейният стрес също могат да бъдат обсъждани с тях. Семейните, здравните и педиатричните медицински сестри се грижат и за самотните родители и непълнолетните майки. В зависимост от нуждите им те обикновено предоставят подкрепа с 1 до 2 срещи седмично. Помощта на семейна, здравна и педиатрична медицинска сестра предлага възможност за ранна подкрепа за добър старт - още от самото начало!