Цветни отпечатъци на ръце върху бяло платно

Младежка работна група за дентални грижи

Младежка работна група за дентални грижи

Работната група за дентална помощ на младежите в областта има за задача да насърчава денталното здраве, особено в детските градини и училищата - например чрез орална хигиена, хранителни консултации и втвърдяване на емайла. Така например всички детски градини в областта се контролират от т.нар. зъболекари спонсори. Те редовно посещават детските градини и провеждат с децата упражнения по дентална хигиена и хранителни консултации. Те също така съветват и информират педагогическия персонал и родителите. Работната група за стоматологични грижи за младежи също така предоставя безплатно четки за зъби и предлага обучение по групова профилактика за зъболекарите спонсори и техните екипи, както и за педагогическия персонал в детските градини.

В работната група са равностойно представени районните служби на Зъболекарската асоциация на провинция Хесен, Асоциацията на зъболекарите със задължително здравно осигуряване на провинция Хесен и местните здравноосигурителни каси, както и младежката зъболекарска служба към отдела за обществено здраве. Работната група е интегрирана в Работната група за младежка стоматологична помощ на провинция Хесен и преследва изключително нестопански цели.