Слънчогледи и ивици диви растения пред царевично поле

Поддържане на ландшафти

Поддържане на ландшафти

Поддържане на културните пейзажи, засилване на защитата на видовете - това е мисията на създаденото през 2017 г. сдружение за опазване на ландшафта в областта Валдек-Франкенберг. Като сдружение на земеделски стопани, природозащитни сдружения, регионални власти, публични органи, заинтересовани граждани и други институции, то има за цел да насърчава опазването на природата и управлението на ландшафта в област Валдек-Франкенберг.

Задачи:

  • Мерки за опазване, поддържане и развитие на природата и ландшафта
  • Подпомагане и консултиране на общините и други институции при изпълнението на планове и въпроси, свързани с опазването на природата.
  • Участие в планирането и прилагането на мерки за компенсация и заместване
  • Изпълнение на проекти по Директивата за фауната, флората и хабитатите (FFH)
  • Връзки с обществеността, обучение и консултации