Заден изглед на ученик, жена е размазана на заден план

Училищна социална работа

Училищна социална работа

В рамките на училищната социална работа област Валдек-Франкенберг подкрепя хората, които работят и учат в училищата. Независимо дали става въпрос за отворени часове за училищната общност, медиация, разрешаване на спорове и кризисна интервенция или консултиране на родители, учители, ученици и индивидуална помощ по случай, както и социално-образователна подкрепа: професионалистите в училищната социална работа на района подпомагат работата на училищата в многобройните училища във Валдек-Франкенберг - в тясно сътрудничество с допълнителни специализирани служби и други институции.


Разработване на професионален профил и кариерно ориентиране

Теорията се среща с практиката: Програмата "Pro Berufsorientierung", която е единствена по рода си в Хесен, вече предлага две години и половина фаза на професионално ориентиране за младежи в долните класове на средните училища и средните училища на училищно ниво.


JUMP:
Младежи с перспективи

Проектът "Младежи с перспективи", или накратко JUMP, подкрепя ученици, стажанти, млади хора и мигранти със специални нужди в прехода от училище към работа.