Овална затворена маса със столове

Консултативни съвети

Консултативни съвети

Консултативните съвети служат за осигуряване на професионална подкрепа на администрацията при изпълнението на нейните задачи. Те са съставени от доброволци и извършват ценна работа в съответните области на компетентност. При поискване консултативните съвети имат право да се изказват в областния съвет или в някоя от комисиите - именно когато се разглеждат въпроси, които засягат областта на отговорност на консултативния съвет. Когато се разглеждат предложения на консултативния съвет, право на изказване има член на консултативния съвет. В окръг Валдек-Франкенберг има следните консултативни съвети:

  • Консултативен съвет за опазване на природата
  • Консултативен съвет по паметниците