Заден изглед на мъж пред микрофона

Дроби

Дроби

Съществена част от работата на областния съвет се осъществява в парламентарните групи. В окръг Валдек-Франкенберг членовете на партиите или електоралните групи, представени в окръжния съвет, са създали парламентарни групи, за да могат да действат като ефективно звено. Те се представляват навън от председателя на парламентарната група. В своя правилник за дейността областният парламент е предвидил, че поне двама членове трябва да членуват в парламентарна група.


  • Задачи

    Отделните парламентарни групи, независимо една от друга, обикновено заседават два пъти преди всяко заседание на областния съвет. На заседанията на парламентарните групи се обсъждат всички въпроси и проблеми, включени в дневния ред на заседанието на областния съвет. За основа на дискусията служат препоръките, изготвени от работните групи и работните групи на парламентарните групи, както и разработките на администрацията. В тях някои членове на парламентарните групи се занимават особено интензивно с обсъжданите въпроси, за които имат необходимия опит и професионални знания. Търсят се експертни познания и фактическа релевантност. Впоследствие се гласува как съответната парламентарна група иска да действа по отношение на решенията, които трябва да се вземат в областния съвет.

  • Формиране на волята

    Членовете на парламента са свободни да формират собственото си мнение, тъй като парламентарните групи са демократично организирани, както и целият ни обществен живот. От друга страна, е необходима фракционна дисциплина. Членовете на парламентарните групи не се избират заради индивидуалните си политически възгледи, а преди всичко заради политическата линия, която представлява тяхната партия. Трудното, спорно формиране на волята в парламентарната група, което често може да бъде прекратено само с гласуване, е не само в интерес на партията, но и в интерес на работата на целия парламент, който в противен случай би могъл да отпадне индивидуално. Случайните решения ще бъдат правило.

    Тази форма на формиране на мнение в рамките на парламентарните групи е избрана и поради факта, че никой член на парламентарната група не може да се замисли върху всички въпроси и проблеми, които трябва да помогне да се решат, до такава степен, че да е запознат с въпроса до най-малките подробности. Всеки член на парламентарната група трябва да се съсредоточи върху една област на компетентност и да разчита на преценката на своите колеги, които са експерти в други области. Доброволното възприемане на мнението на парламентарната група не противоречи на независимостта на члена на областния съвет, който трябва да упражнява дейността си според свободното си убеждение, определено единствено от съображения за общото благо.


Парламентарни групи на областния съвет

Не са открити комитети.