Бебе си играе с мобилен телефон

Кандидатстване за обезщетение за майчинство

Кандидатстване за обезщетение за майчинство

Жените, които членуват в задължителното здравно осигуряване и имат право на обезщетение за болест или не получават заплата поради периодите на майчинство, подават заявление за обезщетение за майчинство за периода на закрила (шест седмици преди и осем седмици след раждането) от здравното си осигуряване. След това работодателят изплаща разликата до нетното възнаграждение за календарен ден като добавка. Заявленията обикновено са достъпни на началната страница на здравните осигурители.

Жените, които сами не са членове на задължителното здравно осигуряване (частно осигурени и семейно осигурени) и които са в трудово правоотношение в началото на периода на закрила (това включва и маргинална заетост), подават заявление за еднократно плащане чрез службата за обезщетения за майчинство към Федералната служба за осигуряване.