Микрофон в заседателна зала

Комисиони

Комисиони

Областният комитет е сформирал комисии, които да подготвят решенията му. Комисиите, създадени за конкретни области на отговорност, гарантират експертни съвети по специални административни въпроси поради специфичната професионална квалификация на членовете им. Освен областния управител те могат да включват други членове на областния комитет, членове на областния съвет и - ако се прецени за подходящо - осведомени жители. В окръг Валдек-Франкенберг съществуват следните комисии:

  • Училищна комисия
  • Спортна комисия
  • Съвет по психиатрия
  • Комисия по приобщаване


Оперативни комисиони

Оперативните комисии на Eigenbetrieb Abfallwirtschaft и Waldeckische Domanialverwaltung на област Waldeck-Frankenberg контролират управлението и подготвят решенията на областния съвет. В окръг Валдек-Франкенберг има следните оперативни комисии:

  • Домашна комисия