Микрофон в заседателна зала

Комитети

Комитети

Окръжният съвет на окръг Валдек-Франкенберг сформира комисии измежду своите членове, които подготвят неговите решения. Те са помощни органи на областния съвет, на които могат да бъдат прехвърлени и определени въпроси за вземане на окончателно решение. Заседанията им са публични. Областният съвет може да разпусне своите комисии или да създаде нови по всяко време.


Областният съвет на окръг Валдек-Франкенберг понастоящем е сформирал следните комисии:

Не са открити комитети.