По-възрастно момиче държи на ръце по-младо момиче

Подкрепа по въпроси, свързани с попечителство

Подкрепа по въпроси, свързани с попечителство

Родителите имат право на консултации и подкрепа по всички въпроси, свързани с родителските права. Консултациите имат за цел по-специално да подкрепят и развият собствената компетентност на родителите да се грижат съвместно и отговорно за грижите и задълженията на децата си, дори в случай на проблеми с партньора.

Кандидатствайте сега:

Не са открити услуги.