На масата лежат калкулатор, очила, блокче и много химикалки.

Финанси

Финанси

Бюджетът е основата за бюджетното и икономическото управление на окръг Валдек-Франкенберг. Бюджетът, който се съставя ежегодно, служи за определяне и покриване на финансовите нужди, които се очаква да бъдат необходими на областта, за да изпълни задачите си през периода на отпускане на бюджетни кредити. Бюджетът и бюджетният статут се изготвят ежегодно - във всеки случай за предстоящата финансова година - и се приемат от областния съвет на област Валдек-Франкенберг. Той съдържа всички очаквани приходи и разходи или приходи и разходи за съответната финансова година, както и бюджетните кредити за поети задължения и щатното разписание.