Masanın üzerinde bir hesap makinesi, gözlükler, bir bloknot ve çok sayıda kalem bulunmaktadır.

Finans

Finans

Bütçe, Waldeck-Frankenberg ilçesinin bütçe ve ekonomi yönetiminin temelini oluşturur. Yıllık olarak hazırlanan bütçe, ilçenin ödenek döneminde görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyması beklenen mali gereksinimleri belirlemeye ve karşılamaya hizmet eder. Bütçe ve bütçe tüzüğü her yıl - her durumda bir sonraki mali yıl için - hazırlanır ve Waldeck-Frankenberg ilçe meclisi tarafından kabul edilir. Bütçe, ilgili mali yıl için tahmin edilen tüm gelir ve giderleri veya gelir ve giderlerin yanı sıra taahhüt ödeneklerini ve personel çizelgesini içerir.