Birçok farklı ofis malzemesi bir masanın üzerinde duruyor.

Bölgesel kalkınma

Bölgesel kalkınma

Waldeck-Frankenberg'deki yerel eylem grupları bölgesel kalkınmada güçlü bir itici güçtür ve Avrupa fonlarının desteğiyle bölgenin sürekli olarak daha da gelişmesini sağlarlar. Hedefleri formüle eder, stratejiler geliştirir ve bunları bölgesel kalkınma konseptine kaydederler.

Buna dayanarak Waldeck-Frankenberg'de, örneğin istihdam yaratacak mikro işletmelerin kurulması, turizm mikro işletmelerinin kurulması, kamu hizmetlerinin sağlanmasına yönelik projeler veya kırsal alanların tasarımına yönelik diğer projeler gibi çeşitli tedbirler teşvik edilmektedir.

AB programı LEADER (Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Économie Rurale) önemli bir finansman aracıdır ve kırsal bölgesel kalkınmaya yönelik metodik bir yaklaşımdır. Finanse edilen projeler "LEADER bölgeleri" olarak adlandırılan bölgelerde yer almaktadır. Mevcut 2014-2020 finansman döneminde Waldeck-Frankenberg bölgesinde üç LEADER bölgesi bulunmaktadır: Burgwald-Ederbergland, Kellerwald-Edersee ve Naturpark Diemelsee, Waldeck-Frankenberg bölgesinin tamamını ve komşu ilçelerin bir kısmını kapsamaktadır.


Performans:

Hizmet bulunamadı.

Video: Lider Nedir?