Eller bilgisayar klavyesinin üzerinde, kalemler klavyenin yanında

Gençlik İstihdam Kurumu

Gençlik İstihdam Kurumu

Hiçbir genç kaybedilmemelidir: Waldeck-Frankenberg bölgesinin komşu Schwalm-Eder bölgesiyle birlikte kurduğu Gençlik İstihdam Ajansı (Jugendberufsagentur), bölgenin okul ve iş arasındaki geçişte gençlere yönelik çeşitli ve iyi destek hizmetlerini bir araya getirme görevini üstlenmiştir.

Almanya'daki tek ilçeler arası gençlik istihdam kurumu için işbirliği anlaşması Aralık 2018'de ilçeler, Eyalet Eğitim Kurumu, İş Ajansı ve İş Merkezleri arasında imzalandı. Bunun arka planında, her iki ilçede de okuldan işe geçiş sürecinde gençlere yönelik çok çeşitli ve iyi destekler olmasına rağmen, bu farklı hizmet ortamında işbirliğinin hala zor olması yatmaktadır.

Gençlik İstihdam Kurumunun kurulmasıyla birlikte işbirliği ortakları bu zorluğun üstesinden gelmeyi taahhüt etmişlerdir. Gençler artık sadece kendi yasal yetkileri çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Bunun yerine, bir gençle aynı anda temas halinde olan, geçmişte temas halinde olmuş veya yakın gelecekte temas halinde olacak aktörlerle işbirliği yapılmalıdır. Özellikle işgücü piyasasına girme yolundaki özel destek ihtiyacı olan gençler bundan faydalanmalıdır.