Бебе си играе с мобилен телефон

Защита на майчинството

Защита на майчинството

Законовата защита на бременните жени и кърмачките е уредена в Закона за защита на майчинството. Ученичката, студентката, бременната жена или кърмачката на зависима работа или на подобна работа и нейното дете трябва да бъдат защитени от рискове за здравето, както и от прекомерни изисквания на работното място или при обучение, от финансови загуби и от загуба на работата по време на бременността и известно време след раждането. Периодът на закрила на майчинството започва шест седмици преди раждането и обикновено приключва осем седмици, в случай на преждевременно раждане по медицински причини или многоплодно раждане, и дванадесет седмици след раждането, ако детето е с увреждания.

За да може работодателят да спази разпоредбите за закрила на майчинството, е препоръчително да информирате работодателя възможно най-скоро за бременността и очакваната дата на раждане. По този начин работното място, работното натоварване и работното оборудване могат да бъдат организирани по такъв начин, че бременната жена и нейното дете да бъдат адекватно защитени от опасности.