Спринцовката се поставя на лявата ръка за ваксинация

Съвети за ваксиниране

Съвети за ваксиниране

Районът Валдек-Франкенберг предлага медицински консултации по въпросите на ваксинациите - например за препоръчителните ваксинации в Германия или в чужбина, например при ваканционни или бизнес пътувания . Консултацията може да се осъществи по телефона или лично. Заинтересованите лица трябва да подготвят своята ваксинационна карта за консултацията.