Служител в службата за регистрация разговаря с двама клиенти

Професионално настаняване

Професионално настаняване

С повече от 10 000 компании, включващи световни пазарни лидери, средни и по-малки предприятия, Валдек-Франкенберг предлага привлекателни перспективи за добър живот. Районът си е поставил за задача да разработи стратегии заедно с много други партньори, за да подкрепи и насърчи хората при тяхното (повторно) навлизане в професионалния живот по най-добрия възможен начин.

DELTA Валдек-Франкенберг

DELTA Waldeck-Frankenberg, доставчик на услуги на пазара на труда в областта, си е поставил за цел да развива уменията на хората и по този начин да им създава професионална и социална перспектива.

Агенция за младежка заетост

Агенцията за младежка заетост на областта си е поставила за задача да обедини разнообразните и добри услуги за подкрепа на младите хора в областта в прехода между училище и работа.

35
Ученичка чете в отворен учебник, който лежи на масата пред нея.

Преход от училище към работа

Образованието на младите хора е централна тема на бъдещето - и следователно важен въпрос за политиката, фирмите и училищата.

Научете повече