Няколко тома правни сборници

Устави и наредби

Закони и наредби

В допълнение към законите и разпоредбите на европейско, федерално и областно ниво, дейностите на област Валдек-Франкенберг се определят и от правни разпоредби на областно ниво, т.нар. областен закон. Това включва преди всичко уставите, които областният съвет приема.


Обща администрация


Финансово управление и недвижими имоти


Управление на сигурността и обществения ред, опазване на природата


Училищна и културна администрация


Социална, младежка и здравна администрация, грижа за спорта


Обществени съоръжения - Управление на отпадъците


Икономика и транспорт