Разноцветни махала с голи тела, закачени на рафта

Публични съобщения

Публични съобщения

Тук е представен преглед на актуалните публични обяви на окръг Валдек-Франкенберг.

Текущи общи заповеди:

В момента няма актуални общи заповеди.


Устав и изменения:


Изменения на правилници и наредби:

Основен статут

Спасителна служба, такса за противопожарна защита Устав

Устав за таксите за инспекция на сгради

Устав за такса за отпадъци

Устав за разходите за прясно месо

Данъчни закони за лова

Управление на отпадъците

Асоциация за почвите

Статут на обезщетението

Превоз чрез таксиметрови услуги

Настаняване на лица по Закона за приемане на земя

Връчване на награди като признание за специален ангажимент


Дати на текущите срещи:


Известия за избори:

Избори за областен съвет 2021

Федерални избори

Избори за окръжен съвет 2021

Държавни избори 2023

Европейски избори 2023


Други съобщения:


Публични известия:

Понастоящем няма публични известия.


Търгове: