Rafta asılı çok renkli sarkaç nüler

Kamu duyuruları

Kamu duyuruları

İşte Waldeck-Frankenberg bölgesinin güncel kamu duyurularına genel bir bakış.

Güncel genel emirler:

Şu anda mevcut bir genel emir bulunmamaktadır.


Tüzükler ve değişiklikler:


Tüzük ve yönetmelik değişiklikleri:

Ana statü

Kurtarma Hizmeti, Yangından Korunma Ücreti Tüzükleri

Yapı Denetim Ücret Tüzükleri

Atık Ücreti Tüzükleri

Taze Et Maliyet Tüzükleri

Av vergisi tüzükleri

Atık yönetimi

Toprak Birliği

Tazminat tüzükleri

Taksi hizmetleri ile ulaşım

Arazi Kabul Yasası kapsamındaki kişilerin konaklaması

Özel bağlılıkların takdir edilmesi için ödüller verilmesi


Güncel toplantı tarihleri:


Seçim bildirimleri:

Bölge konseyi seçimleri 2021

Federal seçim

İl meclisi seçimleri 2021

Eyalet seçimleri 2023

Avrupa seçimleri 2023


Diğer duyurular:


Kamu bildirimleri: