Млад мъж в инвалидна количка

Включване

Включване

Окръг Валдек-Франкенберг се ангажира с общество, в което всеки има еднакви възможности и шансове и може да участва в обществения живот по самостоятелен начин. Целта е да се идентифицират и премахнат пречките и неблагоприятните условия за хората с увреждания във Валдек-Франкенберг.

Затова заедно с учени от университета в Зиген районът разработи стратегия за планиране на участието - с цел да се установи как трябва да се организира участието във Валдек-Франкенберг. От това се отклоняват и прилагат подходящи мерки, за да се даде възможност на хората с увреждания да участват в социалния живот. По този начин областта работи интензивно и по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания).

От 2022 г. насам районът е и моделен регион за достъпност, финансиран от провинция Хесен, а през следващите години си е поставил за цел да разработи решения за по-нататъшно подобряване на достъпността и участието във Валдек-Франкенберг. Първоначално фокусът ще бъде поставен върху областите на жилищното настаняване и туризма: Популяризирането на жилищни пространства без бариери или създаването на още по-голяма информираност за туристическите оферти за хора с увреждания са само някои от целите. Акцентът обаче трябва да бъде поставен не само върху възможностите за развитие на хората с увреждания от всички възрасти, но и по-специално върху хората в напреднала възраст, за да им се даде възможност да участват възможно най-пълноценно в социалния живот.


Двама младежи от мъжки пол се поздравяват с юмручно ръкостискане

Общински служител по въпросите на уврежданията

Областта е назначила общински служител по въпросите на хората с увреждания на пълно работно време, за да засили представителството на интересите на хората с увреждания.

Научете повече
35
Две ръце образуват сърце с пръстите си

Премахване на пречките, насърчаване на участието

Районът Валдек-Франкенберг е модел за достъпност.
 

Научете повечеКандидатствайте сега:

Не са открити услуги.