Цветни листове хартия, дебели химикалки и канцеларски материали в куфар

Насоки за обучение

Насоки за обучение

Образователното консултиране е съобразено с индивидуалната биография и потребности на лицето, което търси съвет. Заедно се разработват цели, разкриват се перспективи и се определят варианти за действие. Целта е трайно да се укрепи образователният потенциал и да се направят достъпни образователните пътища. Образователното консултиране е насочено към млади хора и възрастни, които искат да намерят нова ориентация или се нуждаят от конкретна информация за възможностите за образование.

Процесът на консултиране се структурира от първоначално интервю и преглед на образователната биография, за да могат да се определят нови образователни цели и стъпки за действие. Ако е необходимо, може да се осъществи допълнително насочване и консултиране към други доставчици на образование. В интервюто за лично консултиране има възможност да се сравнят учебният опит и преживявания, уменията и компетентностите, придобити както в професионален, така и в частен план, с настоящите образователни стремежи. Целта е да се изработят реалистични образователни перспективи и подходящи стратегии заедно с лицето, което търси консултация.

Ако желаете, може да се осъществи контакт и с доставчиците на специални образователни услуги и да се съпроводи преходът. За успешното образователно консултиране е необходимо живо сътрудничество с доставчиците на образователни услуги в региона. Образователното консултиране се предлага от vhs Waldeck-Frankenberg от името на HESSENCAMPUS Waldeck-Frankenberg и действа като централна точка за контакт. Консултациите могат да се провеждат по телефона, на място в един от четирите средни центрове Корбах, Бад Аролсен, Бад Вилдунген или Франкенберг, или като видеоконференция чрез vhs-Cloud.


Ново: Walk and Talk - Мобилно консултиране

Отсега нататък обаче образователните консултации могат да се провеждат и в социалната среда на търсещите съвет. Това прави възможно личното консултиране дори за хора, които нямат транспортни връзки до централните центрове. От това предложение могат да се възползват и търсещите ориентиране, които работят и искат да включат ориентирането в обедната си почивка или имат деца, за които трябва да се грижат.