Редица от дъсчени къщи с хора на улицата отпред и гирлянд от знамена на нивото на втория етаж

Нашето село има бъдеще

Нашето село има бъдеще

"Нашето село има бъдеще" е национален конкурс, който се провежда в почти всички федерални щати от 1959 г. насам. Целта му е да мотивира хората в селските райони да играят активна роля в оформянето на бъдещето на своя дом. Участието укрепва доброволния ангажимент на местното население и инициира много дейности и инициативи за поддържане на привлекателността на селото. Взаимодействието на местната политика и местната администрация и инициативата на жителите предлагат много възможности за осигуряване и укрепване на качеството на живот в селото.

В конкурса могат да участват всички села с население до 3000 жители. Възможни са и сливания на съседни села, които са се ангажирали с устойчиво съвместно развитие по смисъла на селския конкурс и имат селска структура, и могат да се включат като един участник.