Възрастна двойка в колоездачни дрехи, застанала до дървен парапет

Група за роднини на хора с деменция

Група за роднини на хора с деменция

Предложението в сътрудничество с Diakoniegesellschaft Waldeck-Frankenberg и град Бад Вилдунген е насочено към роднините на хора, страдащи от деменция. Групата предлага обмен и информация помежду им за това как да се справят със заболяването. Освен това ще получите информация по темата за правните грижи, пълномощниците за здравни грижи и възможностите за амбулаторно, частично болнично/болнично лечение. Всички партньори предлагат съвети на засегнатите, а опитът показва, че възможността за обмен на идеи с други хора, които преживяват подобна ситуация, може да бъде облекчаваща и полезна.


Информация за срещите:Korbach

В момента тук няма среща.

Бад Вилдунген
В Бад Вилдунген срещите се провеждат всеки втори понеделник от месеца от 10 до 11,30 ч. в къщата на много поколения на адрес Kirchplatz 9.

Frankenberg
В момента тук няма среща.

Не е необходима предварителна среща или регистрация.