Служителят по случая в офиса на бежанците работи на компютър

Конференция за интеграция

Конференция за интеграция

Разбиване на мисловни модели, внасяне на идеи: През този законодателен период районът участва в Конференцията за интеграция в Хесен. Латиф Хамамиех Ал-Хомси, комисар по интеграцията на окръг Валдек-Франкенберг, беше назначен в комисията от министъра на социалните въпроси и интеграцията на Хесен Кай Клозе. В различни работни групи конференцията разглежда теми като расизъм, пазар на труда, религия и дискриминация - резултатите са включени в плана за интеграция на Хесен.

Целта е да продължаваме да откриваме нови пътища, да мислим по нов начин и да сме отворени за възможности. Тя е също така да продължим да работим за едно отворено и разнообразно общество, което също е готово да приеме и признае непознатото и което не дава шанс на дискриминацията, расизма и изключването като основополагащ камък за мирно съжителство.

Научете повече:

Не са открити услуги.