Усмихнат лекар на бюрото си и усмихнат пациент пред бюрото

Здравеопазване

Здравеопазване

От 2012 г. насам област Валдек-Франкенберг разполага с цялостна и целенасочена стратегия за осигуряване на устойчиво здравеопазване във Валдек-Франкенберг. Стратегията се състои от различни градивни елементи - от насърчаването на млади медицински специалисти до създаването на целеви структури за здравни грижи.

Целта е да се гарантира, че медицинските грижи се предоставят икономично и в съответствие с търсенето. С подкрепата на провинция Хесен (HMSI) целта е през следващите години да се осигурят структури за здравни грижи в селските райони.


35

Проучване медицина без
Numerus Clausus

Държавата укрепва здравните грижи в селските райони. Благодарение на квотата за места за обучение по медицина студентите могат да получат място за обучение и без да се съобразяват с numerus clausus.


Научете повече