Yeşil çim üzerinde ampul

İklim koruma

İklim koruma

Waldeck-Frankenberg bölgesi, iklim koruma yönetimi çerçevesinde sürdürülebilir ve iklimle ilgili konularla ilgilenmekte ve bölgedeki belediyelerin yanı sıra özel sektörden ilgili tüm aktörlerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Çalışmanın önemli bir parçası, daha fazla iklim koruma önleminin başlatılacağı, kontrol edileceği ve konsolide edileceği entegre bir iklim koruma konsepti geliştirmektir.


ön planda çimen ve yosun tutamları bulunan hafif kayın ormanı

Entegre iklim koruma konsepti

Belediyeler sera gazlarını azaltma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Federal hükümet, belediye kılavuzu ile Waldeck-Frankenberg'de de emisyonları sürdürülebilir bir şekilde azaltma konusunda onları desteklemektedir.

Daha fazla bilgi edinin

İklim açısından nötr Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg ilçesi "Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e.V." (İklim-nötr Waldeck-Frankenberg) derneğinin kurucu üyesidir. 2035 yılında iklim-nötr olmak tüm katılımcıların ortak hedefidir.

Daha fazla bilgi edinin


35
Solda çayır koridoru ile yoğun yaprak döken bir orman manzarasının havadan görünümü

İklim koruma alanında staj

Çevre ve İklim Koruma Departmanı, tercihen bilimsel veya teknik bir bölümden gelen öğrenciler için iklim koruma alanında staj imkanı sunmaktadır. Burada spekülatif başvuru hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin