Tıbbi bakıma odaklanın

Yapıları iyileştirin, bakımı güvence altına alın: Waldeck-Frankenberg bölgesi, yerel tıbbi bakımı iyileştirmeye kararlıdır. İster genel tıbbi ister uzmanlaşmış olsun, kırsal alanlarda bakımın sağlanması, bölgenin uzun vadede çeşitli proje ve fikirlerle üstesinden geleceği bir zorluktur.

İster aile hekimine, ister ortopediste, ister psikolojik destek için olsun, bir doktordan zamanında randevu almak her zaman zordur. Genel olarak, ama özellikle de pandeminin son iki yılında. Çünkü doktorlar ve sağlık personeli bile hastalıktan korunmuyor. Bazı muayenehanelerde ve kurumlarda, genel personel eksikliği ve hastalık nedeniyle ek devamsızlık, hastaların neredeyse hiç randevu alamadığı veya hiç randevu alamadığı anlamına geliyordu. Korbach'taki Vitos Çocuk ve Ergen Polikliniği de zaman zaman bu durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunu klinik yönetimiyle görüşmek üzere Birinci Bölge Meclis Üyesi Karl-Friedrich Frese, Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Korbach'taki kliniği ziyaret etti.

Klinik Direktörü Dr. Dietmar Eglinsky, "Birlikte bu zorluğun üstesinden geldik ve artık ebeveynlere çocukları için zamanında randevu verebiliyoruz" dedi. Dr. Eglinksy sözlerine şöyle devam etti: "Kliniğimiz için tıbbi ve psikoterapötik personel istihdam etmek gelecekte de önemli olacak." Kalifiye eleman sıkıntısı pek çok sektörde sorun olmakla birlikte özellikle sağlık alanında çok ciddi bir sorundur. Karl-Friedrich Frese, "Bakımı güvence altına almak ve bölgemizi genç doktorlar için daha cazip hale getirmek için mevcut önlemlerimizi daha da yoğunlaştıracağız ve ek önlemler alacağız" dedi.

Bu projelerden biri olan "Taşra Doktoru Olmak", tıp öğrencilerine hitap etmeyi ve yerel muayenehanelerde staj yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. "Pek çok genç okumak için şehir merkezlerine taşınıyor. Bu proje ile onlara mesleklerini kırsal bölgelerde de icra edebileceklerini hatırlatmak istiyoruz. Slogana sadık kalarak, başkalarının tatile gittiği yerde yaşayın," diye ekledi Sağlık Müdürü.

Ancak bu tek başına, tıbbi bakımın güvence altına alınmasında gelecekte karşılaşılacak kalifiye eleman sıkıntısı gibi zorluklara karşı silahlanmak için yeterli değildir. "Sahada sağlığın geliştirilmesi, korunması ve iyileştirilmesiyle ilgili tüm kurum ve sektörlerden temsilcileri bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bu konferansta sorunlar birlikte tartışılacak ve iş paketleri oluşturulacak. Bu iş paketleri daha sonra küçük çalışma gruplarında ele alınacak ve somut çözüm önerileri ve eylem tedbirleri oluşturulacaktır." Sağlık Departmanı aynı zamanda vatandaşların bakımını sağlamak ve sağlıklarını geliştirmek için çeşitli önlemleri koordine etmeye devam ediyor.

 

Başlık: Birinci Bölge Meclis Üyesi Karl-Friedrich Frese, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Korbach'taki Vitos Çocuk ve Ergen Polikliniği ile Gündüz Ruh Sağlığı Kliniğini ziyaret etti.