Фокус върху медицинските грижи

Подобряване на структурите, осигуряване на безопасни грижи: Окръг Валдек-Франкенберг се ангажира да подобри местните медицински грижи. Независимо дали става въпрос за общомедицинска или специализирана помощ, осигуряването на грижи в селските райони е предизвикателство, с което областта ще се справи в дългосрочен план чрез различни проекти и идеи.

Независимо дали става въпрос за посещение при семейния лекар, ортопед или за психологическа подкрепа, винаги е трудно да се уреди своевременно среща с лекар. Като цяло, но особено през последните две години от пандемията. Защото дори лекарите и медицинският персонал не са защитени от заболявания. В някои практики и институции общата липса на персонал и допълнителното отсъствие поради заболяване означава, че пациентите почти не са имали срещи или изобщо не са имали такива. В амбулаторията за деца и юноши "Витос" в Корбах също се е налагало понякога да се сблъсква с тази ситуация. За да обсъди този проблем с ръководството на клиниката, съветникът от Първи окръг Карл-Фридрих Фрезе посети клиниката в Корбах заедно с Министерството на здравеопазването.

"Заедно се справихме с това предизвикателство и сега отново можем да предложим на родителите навременни посещения за техните деца", съобщи директорът на клиниката д-р Дитмар Еглински. "В бъдеще ще бъде важно и да набираме медицински и психотерапевтичен персонал за нашата клиника", обясни още д-р Еглинкси. Недостигът на квалифицирани работници е проблем в много отрасли, но особено в областта на здравеопазването е много сериозен въпрос. "За да обезпечим грижите и да направим нашия район по-привлекателен за младите лекари, ще засилим още повече съществуващите мерки и ще стартираме допълнителни такива", обясни Карл-Фридрих Фрезе.

Един от тези проекти е "Да станеш лекар в страната", който, наред с другото, има за цел да се обърне към студенти по медицина и да организира стажове в местни медицински практики. "Много млади хора се местят в градските агломерации, за да учат. С този проект искаме да им напомним, че могат да практикуват професията си и в селските райони. Верни на девиза, живейте там, където другите отиват на почивка", допълва ръководителят на здравната служба.

Но само това не е достатъчно, за да се справим с бъдещите предизвикателства, свързани с осигуряването на медицински грижи, като например недостига на квалифицирани работници. "Обмисляме да съберем представители на всички институции и сектори, които участват в насърчаването, поддържането и възстановяването на здравето на място. В рамките на тази конференция ще се обсъждат заедно проблемите и ще се съставят работни пакети. След това по тези работни пакети ще се работи в малки работни групи и ще се изготвят конкретни предложения за решения и мерки за действие", продължи първият областен комисар. В същото време Министерството на здравеопазването продължава да координира различни мерки за осигуряване на грижи за гражданите и за укрепване на тяхното здраве.

 

Заглавие: Съветникът от Първи окръг Карл-Фридрих Фрезе посещава заедно с Министерството на здравеопазването амбулаторията за деца и юноши "Витос" и Дневния център за психично здраве в Корбах.