Bir kadın elinde bir dosya ve bir not defteri tutuyor.

Personel Konseyi

Personel Konseyi

Personel konseyi, Waldeck-Frankenberg ilçesinde çalışanların çıkarlarını temsil eden bir iç organdır. Personel konseyi ve departman, resmi görevlerin yerine getirilmesi ve ilçe çalışanlarının yararı için güven ruhu içinde birlikte çalışır. Personel konseyi, genel personel konseyi ve yerel personel konseyi olarak ikiye ayrılır. Konseyde ayrıca gençlik ve stajyer temsilcileri ile ağır engelli temsilcileri de yer alır. Yerel personel konseyi ilçenin tüm çalışanlarından sorumludur; genel personel konseyi ise belediye işletmelerinin çalışanlarından sorumludur.

Gönüllü görevlerinin bir parçası olarak personel konseyi, şirket topluluğuna fayda sağlayan çok sayıda görevle ilgilenir. Bunlar arasında örneğin iş gezilerinin veya partilerin düzenlenmesi yer alır. Personel konseyi, personel, sosyal, organizasyonel veya diğer şirket içi önlemlerde ortak karar alma hakkına sahiptir.


Personel Konseyi Üyeleri (kamu çalışanlarının temsili)

Çalışan bulunamadı.

Personel Konseyi Üyeleri (Çalışan Temsilciliği)


Başkanım:

Çalışan bulunamadı.

Başkan Yardımcısı:

Çalışan bulunamadı.
Çalışan bulunamadı.