Една жена държи папка и бележник.

Съвет на персонала

Съвет на персонала

Съветът на персонала е вътрешен орган на окръг Валдек-Франкенберг, който представлява интересите на служителите. Съветът на персонала и отделът работят заедно в дух на доверие за изпълнение на служебните задължения и в полза на служителите на областта. Съветът на персонала се разделя на общ съвет на персонала и местен съвет на персонала. Той включва и представители на младежите и стажантите, както и представители на хората с тежки увреждания. Местният съвет на персонала отговаря за всички служители на областта; общият съвет на персонала отговаря за служителите на общинските предприятия.

В рамките на доброволните си задължения съветът на служителите се занимава с множество задачи в полза на общността на компанията. Те включват например организиране на работнически излети или партита. Съветът на служителите има право на съучастие в определянето на кадрови, социални, организационни или други вътрешни мерки.


Членове на Съвета на служителите (представителство на държавните служители)

Не са намерени служители.

Членове на Съвета на персонала (Представителство на служителите)


Председател:

Не са намерени служители.

Заместник-председател:

Не са намерени служители.
Не са намерени служители.