Млад мъж в инвалидна количка

Представителен орган за лица с тежки увреждания

Представителен орган за лица с тежки увреждания

Представителният орган на служителите с тежки увреждания се застъпва за равенството и правата на служителите с тежки увреждания.


Председател:

Не са намерени служители.

Заместник-председател:

Не са намерени служители.