Седем тийнейджъри седят в тревата

Представителство на младежите и стажантите

Представителство на младежите и стажантите

Представителството на младежите и стажантите работи за правата и задълженията на стажантите и младежите на възраст под 25 години в окръг Валдек-Франкенберг. Общото представителство за младежта и стажантите отговаря за интересите на стажантите и младежите до 25-годишна възраст в общинските предприятия.


Председател:

Не са намерени служители.

Заместник-председател:

Не са намерени служители.


Не са намерени служители.

Общо представителство на младежите и стажантите


Председател:

Не са намерени служители.

Заместник-председател:

Не са намерени служители.


Не са намерени служители.