Sağda bir orman ve solda yeşil bir şeritle çerçevelenmiş bir su kütlesinde yansıyan bulutlar

Su ve toprağın korunması

Su ve toprağın korunması

Waldeck-Frankenberg'deki su ve topraklar iyi bir ekolojik durumda tutulmalıdır. Bu, örneğin su kaynaklarının antropojenik etki altında olmalarına rağmen zengin ve dengeli bir ekosisteme sahip olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Karasal yaşamın temeli, su rezervuarı ve filtresi ya da iklim değişikliği açısından karbon deposu olarak toprak peyzajının sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlamak da önemlidir. Su ve Toprak Koruma Dairesi'nin görevleri, ilgili yasalar uyarınca su yönetimi, tarım ve inşaat sektörünün hedeflerini su kütleleri ve toprakların sürdürülebilir korunmasıyla uyumlu hale getirmektir.


Akarsular, nehirler ve göller

Burada yakında yüzey suları hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız.

Yeraltı suyu ve atık su

Burada yakında yeraltı suyu ve atık su konularında ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Toprak koruma

Burada yakında toprak koruma konusunda ayrıntılı bilgi bulacaksınız...,


Şimdi başvurun:

Hizmet bulunamadı.