На полиці висять різнокольорові маятникові ню

Ревізія

Ревізія

Контрольно-ревізійний відділ відповідає за внутрішній і зовнішній фінансовий контроль округу, міст і муніципалітетів, що входять до складу округу, та їхніх спеціальних фондів. В рамках інших аудиторських завдань, відділ аудиту перевіряє ефективність та доцільність адміністративних дій. Підготовлені аудиторські звіти є основою для прийняття рішень районним комітетом, магістратами або муніципальними радами. Таким чином, у сфері муніципальних фінансів виконується те саме завдання, що й у сфері федеральних і земельних фінансів, яке виконують аудиторські служби.


Аудит фінансової звітності

Аудиторський офіс також відповідає за аудит річної фінансової звітності округу Вальдек-Франкенберг, міст і муніципалітетів, а також спеціальних фондів. Аудит перевіряє річні фінансові звіти, щоб визначити, чи було дотримано бюджет, чи управління бюджетом здійснювалося відповідно до чинних норм, а також чи були процедури економічними та доцільними. У цьому контексті укладання контрактів також перевіряється на відповідність вимогам законодавства, а також технічне та адміністративне виконання заходів у будівництві та цивільному будівництві. Крім того, необхідно оцінити, чи відповідні річні фінансові звіти дають правдиве та об'єктивне уявлення про активи, зобов'язання, фінансовий стан та прибутки і збитки району.


Моніторинг касових апаратів району та муніципалітетів

У рамках постійного моніторингу та регулярних аудитів повітових і муніципальних казначейств Державний контроль визначає, чи відповідає організація казначейства вимогам, чи забезпечена безпека казначейства, чи правильно здійснюються платіжні операції та бухгалтерський облік, чи відповідає фактичний залишок грошових коштів плановому залишку грошових коштів.