Büyük bir kız küçük bir kızı kollarında tutuyor

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı Departmanı, sağlığı toplumsal bir görev olarak görmekte ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ve tüm nüfusun sağlık ve refahının teşvik edilmesi için stratejiler geliştirmek istemektedir.


Masasında gülümseyen doktor ve masanın önünde gülümseyen bir hasta

Sağlık hizmetleri

Genç tıp uzmanlarının teşvik edilmesinden hedefe yönelik bakım yapılarının kurulmasına kadar: 2012'den bu yana bölge, sürdürülebilir sağlık hizmeti sağlamak için kapsamlı ve hedefe yönelik bir stratejiye sahiptir.

Daha fazla bilgi edinin
Çocuklar bir iskelede oturur ve ayaklarını suya sokarlar

Sağlığın geliştirilmesi ve önlenmesi

SHI Alliance for Health'in desteğiyle bölge, uzun vadede sağlığın teşviki ve önlenmesini güçlendirmek için genel bir strateji geliştirmek istemektedir.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlık raporlaması

Sağlık raporlamasının amacı, yerel halkın sağlık durumunu kaydetmek ve karar vericileri ve halkı bu konuda bilgilendirmektir.

Daha fazla bilgi edinin