Bir kadın elinde bir dosya ve bir not defteri tutuyor.

Enfeksiyon hijyeni gözetimi

Enfeksiyon hijyeni gözetimi

Bölge sağlık hizmeti, aşağıdaki alanlarda bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve tavsiyelerde bulunulmasından sorumludur

  • Hastaneler, ayakta ameliyat tesisleri, diyaliz tesisleri, doktor muayenehaneleri ve diş hekimi muayenehaneleri gibi tıbbi tesisler.
  • Yaşlılar ve bakım evleri
  • Okullar, gündüz bakım merkezleri ve diğer çocuk bakım tesisleri
  • Podiatristler, piercingciler ve dövmeciler ile tıbbi olmayan pratisyenler ve Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. maddesi uyarınca diğer kuruluşlar.

Yukarıda belirtilen tesislerin görev kapsamı, yeni inşaat ve yeniden yapılanma önlemleri için inşaat danışmanlığının yanı sıra inşaat izni prosedürü çerçevesinde beyanların hazırlanmasını da içerir. Diğer bir odak noktası ise hijyenle ilgili iş süreçlerinin danışmanlığı ve izlenmesi ile teknik tesislerin genel kabul görmüş teknoloji kuralları ve RKI kılavuzuna uygun olarak denetlenmesidir.