Една жена държи папка и бележник.

Наблюдение на хигиената на инфекциите

Наблюдение на хигиената на инфекциите

Районната здравна служба отговаря за наблюдението и консултирането по отношение на инфекциозните заболявания в следните области

  • Медицински заведения, като болници, амбулаторни хирургически заведения, диализни заведения, лекарски кабинети и зъболекарски кабинети.
  • Домове за възрастни хора и старчески домове
  • Училища, дневни центрове и други детски заведения
  • Подиатри, пиърсъри и татуисти, както и немедицински специалисти и други заведения в съответствие с § 36 от Закона за защита от инфекции.

Обхватът на задълженията за горепосочените обекти включва консултации за строителство за ново строителство и мерки за реконструкция, както и изготвяне на становища в рамките на процедурата за издаване на разрешение за строеж. Друг акцент е консултирането и наблюдението на работните процеси, свързани с хигиената, както и проверката на техническите съоръжения в съответствие с общоприетите технологични правила и ръководството на RKI.