GPS устройства

Заем на GPS устройства

Забележка: Едновременно могат да се заемат до четири устройства.