Момиче държи червен обръч

Обучение

Обучение

Взаимодействайте заедно, размишлявайте заедно: Обучението винаги се провежда от двама възрастни членове на екипа: Учителите и външни за училището съотборници придружават класа в процеса на обучение. Дали през въжената врата, през шоколадовата река или през паяжината - това е възможно само заедно. Задачите за решаване на проблеми се разработват индивидуално в зависимост от структурата и целта на класа. Подходящите рамкови действия, които свързват отделните задачи като червена нишка, дават възможност за сериозно изследване на груповите процеси. Задачите по време на обучението са структурирани като учебни кръгове, т.е. силните страни от първата задача се пренасят в следващата. Слабостите се анализират заедно и се изпробват алтернативни подходи. Така се създава основа за постигане на поставените цели на обучението.

Засегната от споделения опит, групата разговаря за това какво ги движи, какво им помага, как са успели и т.н. Връзката с ежедневието се подкрепя от различни методи за размисъл. По този начин формиращите моменти пораждат импулси за бъдещи самостоятелни действия от страна на групата. Централна роля играе преносимостта между ситуацията на обучение и ежедневната училищна ситуация в класната стая. Ако има разпознаваема структурна прилика между обучителната ситуация и всекидневната реалност, в дискусиите за оценка могат да се разработят конкретни мерки за всекидневния (училищен) живот. Съвместно предадените задачи създават устойчива основа за ефективно сътрудничество и успешно преподаване и учене в класната стая.